สมัครสมาชิก

*
*
*

***ระบุ True Wallet ID สำหรับฝากอัตโนมัติจาก True Wallet (ถ้ามี)

*
*
*

***ข้อมูลนี้ ไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง ชื่อบัญชี กับ เลขบัญชี ไม่ตรงกัน ไม่สามารถ ถอนเงินได้ทุกกรณี

หมายเหตุ :

1. สมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ชื่อบัญชีผู้ถอนเงินได้ทุกกรณี

2. ชื่อนามสกุล กับชื่อบัญชี ต้องเป็นชื่อเดียวกัน

3. ถ้าโอนเงินมาจาก บัญชี ผู้อื่น หรือ ไม่สามารถส่งหลักฐานได้ ทางทีมงาน ขอปฏิเสธการเติมเงิน เผื่อตรวจสอบ และอาจจะใช้เวลา ไม่เกิน 7 วัน ในการโอนเงินคืนบัญชีต้นทาง